Przedsądowe wezwanie do zapłaty

8

Tematem, jaki chciałbym dzisiaj poruszyć jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chcę w tym miejscu wyjaśnić czym powinno charakteryzować się takie pismo, a przede wszystkim jakie wywołuje ono skutki. Zagadnienia te nie są zbytnio skomplikowane, jednak zdarza się, że w praktyce mogą sprawiać pewne problemy uczestnikom obrotu prawnego.

Co powinno zawierać pismo, aby można było je uznać za przedsądowe wezwanie do zapłaty ?

Ogólnie rzecz biorąc, możemy wyróżnić wezwanie do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty. Oba te pisma nie muszą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego być sporządzane w żadnej szczególnej formie, jednak ten drugi rodzaj wezwania dotyczy tych pism, które z reguły stanowią ostatnie przed wystąpieniem wierzyciela na drogę sądową w celu zmuszenia dłużnika do zwrotu długu. Zwykle kończy się ono słowami: niezrealizowanie zobowiązania w podanym terminie spowoduje wystąpienie na drogę postępowania sądowego i ewentualnie egzekucyjnego (w razie gdyby dłużnik nie wykonał dobrowolnie wyroku sądowego, jaki w sprawie może zapaść), co spowoduje konieczność poniesienia przez państwa dodatkowych kosztów. Wezwanie do zapłaty zaleca się sporządzać na piśmie, głównie w celu udowodnienia przed sądem, że wierzyciel „dążył do polubownego załatwienia sporu” przed wniesieniem pozwu, oraz wysyła się na adres dłużnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Oczywiście treść wezwania, a w szczególności zobowiązanie, jakie dłużnik ma spełnić na rzecz wierzyciela zależą od konkretnej sprawy. W większość przypadków jest to po prostu zapłata określonej sumy na wskazany numer konta bankowego, ale równie dobrze może to być np. stawienie się w siedzibie wierzyciela w celu odebrania zamówionego dzieła albo podpisanie umowy ostatecznej, w wypadku gdy wcześniej spisywaliśmy umowę przedwstępną. Szczególnym przypadkiem jest wezwanie do wykupu weksla, jaki wystawiliśmy na rzecz wierzyciela w formie in blanco, pod rygorem jego wypełnienia przez wpisanie konkretnej sumy. Wymienione wyżej zachowania mogą być wymagane w piśmie, które od wezwania do zapłaty różni się tylko nazwą, tytułuje się je bowiem jako wezwanie do spełnienia świadczenia.

Jakie jest znaczenie i skutki przedsądowego wezwania do zapłaty ?

Musimy mieć świadomość tego, że przedsądowe wezwanie do zapłaty to nie tylko wyraz dobrej woli wierzyciela, który daje „ostatnią szansę” na zakończenie współpracy w pokojowej atmosferze, czy też informacja, że dalsze zwlekanie z zapłatą albo próby renegocjacji postanowień umowy łączącej strony, tak aby zapłatę rozłożyć na raty lub opóźnić nie będą możliwe. Warto zwrócić uwagę na przepisy art. 455 i 476 Kodeksu cywilnego. Pierwszy z nich stanowi, że w przypadku gdy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Znaczy to tyle, że gdy wcześniej nie ustalono terminu np. zapłaty staje się nim termin wskazany w wezwaniu do zapłaty. Konsekwencje tego zapisu znajdujemy art. 476, który stanowi z kolei, że dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zatem wezwanie do zapłaty, gdzie wskazuje się nam konkretną sumę jaką mamy zapłacić i przede wszystkim termin tej zapłaty stanowi podstawę dochodzenia w późniejszym postępowaniu sądowym odsetek ustawowych za zwłokę, liczonych od tego właśnie terminu (odsetki te wynoszą od dnia 22 grudnia 2014 roku 8% w stosunku rocznym). Przyznać jednak należy, że w zdecydowanej większość spraw termin zapłaty określa z góry umowa stron, zaś samo przedsądowe wezwanie do zapłaty jest w rzeczywistości ostrzeżeniem dla dłużnika oraz zawiera w sobie wymóg zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi, lub umownymi.

Podsumowując, przedsądowe wezwanie do zapłaty jest powszechnie przyjętym w obrocie prawnym i gospodarczym pismem, które co do zasady precyzuje albo po prostu przypomina o wymagalnych obowiązkach i daje szansę na polubowne załatwienie sporu między stronami przed wystąpieniem wierzyciela na drogę sądową. Pamiętajmy także o tym, że na każde wezwanie do zapłaty warto odpowiedzieć, nawet jeżeli wiemy, że ktoś domaga się od nas określonego świadczenia niesłusznie. Podniesienie zarzutów w odpowiedzi na takie pismo może skutecznie zniechęcić drugą stronę do wytaczania powództwa przed sąd gdzie może przegrać i być obciążony kosztami procesu, a w każdym razie będzie stanowić dowód na to, że „milcząco” nie przyznawaliśmy mu racji. 

NEWSLETTER

Chcesz na bieżąco otrzymywać darmową i zrozumiałą wiedzę prawniczą? Nic prostszego. Zapisz się na nasz newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail

Udostępnij nas i pomóż nam się rozwijać!

absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni członek studenckiej organizacji pozarządowej o zasięgu międzynarodowym. Do jego głównych obszarów specjalizacji należą prawo cywilne, gospodarcze i konsumenckie. Posiada czteroletnie doświadczenie zdobyte w trakcie współpracy z dwoma kancelariami prawnymi oraz pracy w sądzie oraz organie administracji publicznej w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym.

 • Wojciech

  Dzień dobry,

  mam takie pytanie. Wysłałem już do swojego dłużnika dwa wezwania do zapłaty. Niestety spłacił mi on tylko część swojego zadłużenia. Czy w takiej sytuacji mogę wytoczyć powództwo do sądu? Czy muszę go wezwać o pozostałą część zadłużenia?

  Pozdrawiam,
  Wojciech Tyrkowski

 • http://pozywam.blogspot.com/ Artur Mączyński

  Rozróżnienie na wezwanie do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty nie ma żadnego merytorycznego sensu. Być może ma jakiś wydźwięk psychologiczny, ale nie wywołuje żadnych innych skutków, niż wezwanie do zapłaty. Jest to sztuczne rozróżnienie.

 • http://www.odkryjprawo.pl Michał Twardowski

  Szanowny Panie,

  istotnie, z punktu widzenia materialnego i procesowego prawa cywilnego pisma tytułowane jako wezwanie do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty mają takie samo znaczenie i skutki. Nie mniej jednak, zdecydowałem się na zastosowanie takiego wyróżnienia, ze względu na fakt występowania w ten sposób różnicowanego nazewnictwa w praktyce obrotu oraz żeby wskazać odbiorcom wezwań przedsądowych, że z reguły ich nadawcy traktują je jako rzeczywiście ostatnią czynność przed złożeniem pozwu w sądzie. Zaprezentowany przeze mnie podział ma charakter czysto umowny, co z resztą wynika, w mojej opinii, z tekstu artykułu.

  Pozdrawiam

 • Adrian

  Witam,

  wytoczono mi proces o zapłatę zaległych 2 rat za szkołę o których nie wiedziałem. Nie dostałem przedsądowego wezwania do zapłaty, dostałem procesowe upomnienie którego nie odebrałem bo mogłem, potem odrazu dostałem pismo od komornika. Jest to sąd cywilny i proces cywilny. W pozwie w załacznikach brak przedsądowego wezwania do zapłaty. Boli mnie że nie dostałem takiego pisma. Czy to podstawa by sąd uznał że powód nie dopełnił obowiązków ?

 • Michał

  Witam,

  Dostałem zwykłym listem przedsądowe pismo z kancelarii o uregulowanie różnicy w opłatach za abonament tv kablowej (jakiś czas temu podnieśli opłatę o czym nie wiedziałem), kwota widniejąca w piśmie przekracza wartości rzeczywistego zadłużenia, nie są wyszczególnione żadne doliczenia. Operator twierdzi, że nie powinienem dostać takiego pisma (kancelaria popełniła błąd w obliczeniu zadłużenia) a sprawę załatwiliśmy. W jaki sposób mogę odpowiedzieć kancelarii, mogę wytknąć im błąd, czy mogę pozwać za udostępnianie danych osobowych operatora a kancelarię o próbę wyłudzenia dodatkowych opłat?

 • Merkury

  Witam,

  z mojej strony mogę polecić osobę mi bliską, która pomogła mi z wezwaniem do zapłaty. Była to Krystyna Klita, którą poleciła mi już kolejna osoba. Może i Wam pomoże w tym przypadku.

 • Piotr

  Witam!
  Otrzymałem z kancelarii radcy prawnego przedsądowe wezwanie do zapłaty listem poleconym. Wezwanie dotyczy zapłaty zaległych miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością. Dodam, że jest to jedyne pismo jakie dostałem w tej sprawie. Może trochę szczegółów chronologicznych.
  Pismo zostało sporządzone 19/10/2016 (środa)
  Wysłane 20/10/2016 (czwartek)
  Nieprzekraczalny termin zapłaty 24/10/2016 (poniedziałek)
  Termin do jakiegokolwiek kontaktu w sprawie polubownego załatwienia sprawy najpóźniej 21/10/2016 (piątek)
  List został odebrany 28/10/2016.
  Należność została uregulowana 09/11/2016

  W dniu dzisiejszym (15/11/2016) otrzymałem „Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” z dnia 28/10/2016. Nakaz ten został wystawiony na podstawie pozwu o zapłatę z dnia 24/10/2016.
  W nakazie zapłaty z sądu jest informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu i zamierzam to uczynić i podnieść zarzut „spełnienia roszczenia.

  Mam tylko pytanie.
  Czy można próbować wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych ze względu na niemożliwość uregulowania należności polubownie ze względu na nierealne terminy określone przez pełnomocnika powoda?
  Pozdrawiam

 • Katarzyna Bach-Rydzewska

  Witam,
  mam pytanie ponieważ już dwukrotnie dostałam przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległości czynszowych za nieruchomość (które jest niezgodne z rzeczywistym zadłużeniem ponieważ jest ono zawsze niższe niż przedstawiane w wezwaniu tzn nie przekracza zadłużenia 2-miesięcznego) którą za pomocą pełnomocnictwa ogólnego przekazałam mamie.(pełnomocnictwo do wykonywania wszystkich czynności dotyczących zwykłego zarządu , występowania przed wszelkimi urzędami).
  A samo pytanie brzmi: czy wezwanie do zapłaty powinnam dostawać ja czy moja mama jako Pełnomocnik? Zaznaczam że nie mieszkam tam od 18 lat jestem tylko właścicielem a mama posiada dożywocie w tym lokalu, mieszka tam i uiszcza wszelki opłaty.