Przeglądasz: Prawo spadkowe

nabycie spadku
4

Stwierdzenie nabycia spadku, czyli ustalenie, kto i w jakim stosunku odziedziczy pozostawiony po zmarłym spadek.…

dział spadku
0

Odpowiadając na pytanie czym jest dział spadku, najlepszą i najbardziej treściwą odpowiedzią jest „zniesienie współwłasności…

jak napisać testament ?
0

Przedsięwzięcie sporządzenia  testamentu pozornie wydaje się czynnością dość nieskomplikowaną, jeżeli chodzi o aspekty techniczne bądź…

zachowek
0

Zachowek jest to wartość udziału spadkowego wyrażona w pieniądzach, do której uprawnione są osoby bliskie…