Przeglądasz: Prawo rodzinne

po rozwód do biskupa
0

Wiele osób będących tuż po rozwodzie cywilnym pragnie uregulować swą sytuację prawną również w Kościele.…

ubezwłasnowolnienie
0

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją uregulowaną w art. 13 i następnych Kodeksu cywilnego. Instytucja ta jest nierozerwalnie…

podwyższenie alimentów
0

Tematem niniejszej artykułu jest  kwestia możliwości podwyższenia alimentów, do świadczenia których zobowiązany wobec dziecka jest rodzic.…

zmiana nazwiska
3

Każdy z nas w chwili urodzenia nabywa nazwisko po obojgu rodzicach, gdyż w większości przypadku…