Author: Paweł Michałek

Paweł Michałek

absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni członek międzynarodowej organizacji pozarządowej. Do jego głównych obszarów specjalizacji należą prawo handlowe, prawo cywilne oraz prawo międzynarodowe prywatne. Posiada trzyletnie doświadczenie zdobyte w trakcie współpracy z kilkoma kancelariami prawniczymi w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

refundacja okularów przez pracodawcę
5

Obowiązki pracodawcy Zgodnie z Kodeksem pracy (dalej: “k.p.”), obowiązkiem każdego pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi…

Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką?
0

Zadatek czy zaliczka? Co jest dla mnie bardziej korzystne? Zarówno zadatek jak i zaliczka to…

ubezwłasnowolnienie
0

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją uregulowaną w art. 13 i następnych Kodeksu cywilnego. Instytucja ta jest nierozerwalnie…

podwyższenie alimentów
0

Tematem niniejszej artykułu jest  kwestia możliwości podwyższenia alimentów, do świadczenia których zobowiązany wobec dziecka jest rodzic.…

nabycie spadku
4

Stwierdzenie nabycia spadku, czyli ustalenie, kto i w jakim stosunku odziedziczy pozostawiony po zmarłym spadek.…

0

W poprzednim artykule opisałem przypadek zasiedzenia rzeczy ruchomych. W tym natomiast chciałbym pochylić się nad…