Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką?
0

Zadatek czy zaliczka? Co jest dla mnie bardziej korzystne? Zarówno zadatek jak i zaliczka to…

odwołanie darowizny
0

Z całą pewnością, sytuacja, która stanowi przedmiot dzisiejszych rozważań nie występuje zbyt często w obrocie…

postępowanie upominawcze
6

Postępowanie upominawcze jest dość podobne do omówionego wcześniej postępowania nakazowego. Również mamy do czynienia z…

umowa sprzedaży samochodu
1

Wzory umów sprzedaży samochodu Sprzedaż lub kupno samochodu, nie wydają się czynnościami szczególnie skomplikowanymi. Głównie…

sprzeciw od wyroku zaocznego
0

Stosując podział środków zaskarżenia na zwyczajne (apelacja, zażalenie), nadzwyczajne (kasacja, skarga o wznowienie postępowania) i…

ubezwłasnowolnienie
0

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją uregulowaną w art. 13 i następnych Kodeksu cywilnego. Instytucja ta jest nierozerwalnie…